Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên

Khu đô thị mới nam vĩnh yên Dự án có diện tích 194,7ha, quy mô dân số 69.000 người gần đây, thuộc địa phận xã Thanh Trù; phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; tỉnh Vĩnh Phúc